न्यायकर्मी

लीलाधर शर्मा

जयपुर महानगर 1


कर्मचारी का नाम: लीलाधर शर्मा
S/O गोपाल लाल शर्मा
जन्म दिनाँक: XX-XX-XXXX
शैक्षणिक योग्यता: 10
पद: तामील कुनिन्दा
जिला संगठन में पद: प्रान्तीय प्रतिनिधि
राजकीय सेवा प्रवेश तिथि: 12-January-1998
वर्ग: सामान्य
स्थाई पता: Sere.ram.nagar.jotvda.japipur
न्याय क्षेत्र: जयपुर महानगर 1
फोन / मोबाईल नंबर: 9887869040
व्हाट्सप्प नंबर: 9887869040
विशेष योग्यता: